` konferencjadiagnostyczna.pl - Konferencja diagnostyczna 2015 - Politechnika Poznańska

Formularz zgłoszeniowy

 

Jeśli chcesz zgłosić drugiego uczestnika, wpisz jego imię i nazwisko.
Jeśli chcesz zgłosić trzeciego uczestnika, wpisz jego imię i nazwisko.

Wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych w nim zawartych w bazie Komitetu Organizacyjnego oraz ich przetwarzanie dla potrzeb Politechniki Poznańskiej, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Podającemu dane przysługuje prawo do wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania. Na podstawie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. "o świadczeniach usług drogą elektroniczną" zgłaszający wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji o konferencjach i szkoleniach na podany adres poczty elektronicznej.

 

 

 

 

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

Kwestie merytoryczne:
dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
533 337 100,
61 665 5877

 

Kwestie organizacyjne:
dr inż. Dariusz Ulbrich
dariusz.ulbrich@put.poznan.pl
61 665 2880


dr inż. Jakub Kowalczyk
jakub.kowalczyk@put.poznan.pl
61 647 5879