` konferencjadiagnostyczna.pl - Program

Program, materiały do pobrania, zdjęcia

 

Kliknij pod poniższym tekstem na ulotkę informacyjną!

 1. Kusyk R.: Wdrożenie systemu CEPIK 2.0 
 2. Kolasa A.: Egzaminowanie kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia. Zmiany w przepisach dotyczące egzaminowania diagnostów oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wynikające z implementacji Dyrektywy 2014/45/UE
 3. Kaniewska M.: Zadania organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi SKP
 4. Radecki R.: Okres przejściowy dla stacji kontroli pojazdów w 2015 r. – najczęstsze problemy, pytania, niejasności spotykane podczas sprawdzania stacji kontroli pojazdów
 5. Nastał S.: Stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach – raport ITD
 6. Mańczak R.: Zmiany w przepisach badań technicznych pojazdów w ostatnich miesiącach
 7. Mańczak R.: Zmiany w rozporządzeniach: o warunkach technicznych oraz o zakresie i sposobie przeprowadzania badań technicznych pojazdów – zasady badań pojazdów z kierownicą po prawej stronie
 8. Buczyński M., Kaszubski G.: Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów - wymiary, masy, naciski
 9. Bartkowiak A.: Nieprawidłowości w dokumentowaniu badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów - wybrane zagadnienia
 10. Jezierski N.: System informatyczny dla Stacji Kontroli Pojazdów w świetle zmian obecnych i planowanych – na przykładzie oprogramowania STACJA.SQL
 11. Kupiec J.: Zakres i sposób badania pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 12. Foltynowicz L.: ADR – najnowsze zmiany w przepisach
 13. Kaszubski G.: Zakres i sposób badania pojazdów wyposażonych w blokady alkoholowe
 14. Buczyński M., Kaszubski G.: Zmiany w zasadach wykonywania badań technicznych wynikające z Dyrektywy 2014/45/WE oraz problemy funkcjonowania SKP w roku 2016 – po zakończeniu okresu przejściowego

Materiały do pobrania:

1. ---

2. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34REkzb2ZQb0tIY0E/view?usp=sharing

3. ---

4. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34SkpZazlIRlNjTk0/view?usp=sharing

5. ---

6. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34OExJRVVuLTNfOEU/view?usp=sharing

7. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34YVpNc01RSTZUUFU/view?usp=sharing

8. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34ZGlNMERhMDA1MjA/view?usp=sharing

9. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34ZTF3TnNnODlubWc/view?usp=sharing

10. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34XzhHREhJaDE1YTQ/view?usp=sharing

11. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34TER2ZThrTGpCVGs/view?usp=sharing

12. ---

13. https://drive.google.com/file/d/0B8GLqhaC9c34VXpnMjlrRnRyWUU/view?usp=sharing

14. ---

 

Zdjęcia z konferencji:

https://drive.google.com/folderview?id=0B8GLqhaC9c34X1lqUFo4OUF4Z0k&usp=sharing

 

Konferencja rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.45

 

 

 

Ulotka informacyjna (kliknij):

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

Kwestie merytoryczne:
dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
533 337 100,
61 665 5877

 

Kwestie organizacyjne:
dr inż. Dariusz Ulbrich
dariusz.ulbrich@put.poznan.pl
61 665 2880


dr inż. Jakub Kowalczyk
jakub.kowalczyk@put.poznan.pl
61 647 5879